Вільний вибір навчальних дисциплін

ІНСТРУКЦІЯ щодо реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти у Фаховому коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

 

 1. Вибір дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти відбувається у поточному навчальному році на наступний.
 2. Перелік дисциплін вільного вибору та описи
 3. Вибір навчальних дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти відбувається за заявою, яку можна подати на відділення у друкованому (з особистим підписом) або електронному (з електронним підписом) вигляді.

Терміни подачі заяв до 01 квітня 2023 року

Зразки заяв знаходяться тут або тут

Поштові скриньки студентів тут

Підписати документ за допомогою електронного підпису Дія або Ацск Приват

 

Поштові скриньки для подачі електронних заяв:

Механічне відділення:  1otd.mechanic@krkm.dnu.edu.ua

Відділення комп’ютерних технологій та систем (КТС):   2otd.tehnolog@krkm.dnu.edu.ua

Відділення комп’ютерної та програмної інженерії (КПІ):   3otd.kpi@krkm.dnu.edu.ua

 

За консультативною допомогою можна звертатись до керівника групи або завідувача відділення.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. НОРМАТИВНА БАЗА:

Закони України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положення про коледж, Положення про організацію освітнього процесу, Положення про індивідуальний навчальний план та реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти у Фаховому коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

 1. Дисципліни вільного вибору здобувачів фахової передвищої освіти плануються на старших курсах:
 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти (термін навчання – 3 роки 10 місяців) – після закінчення вивчення освітньої програми профільної середньої освіти та здобуття повної загальної середньої освіти, починаючи з третього курсу у парних семестрах;
 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти (термін навчання – 2 роки 10 місяців) – після закінчення вивчення освітньої програми профільної середньої освіти та здобуття повної загальної середньої освіти, на третьому курсі в обох семестрах;
 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 2 роки 10 місяців) – починаючи з другого курсу у парних семестрах.
 1. Здобувач обирає навчальні дисципліни з переліків вибіркових каталогів – коледжу та спеціальності:
 • вибірковий каталог коледжу (ВКК), що складається із загального переліку дисциплін коледжу, на основі якого здійснюється вибір дисциплін для формування загальних компетентностей ОПП, соціальних навичок та світогляду за власним уподобанням; 
 • вибірковий каталог спеціальності (ВКС) – навчальні дисципліни галузево-професійного спрямування зі спеціальностей, що дозволяють отримати професійні навички з певної галузі знань та навчальні дисципліни професійного спрямування, що дозволяють отримати поглиблену підготовку за освітньо-професійною програмою й закріплюють набуті спеціальні (фахові) компетентності.
 1. Обсяг та семестровий контроль вибіркових навчальних дисциплін уніфікований і становить 3 кредити ЄКТС з формою семестрового контролю – залік. 
 2. Здобувачі фахової передвищої освіти мають вивчати
 • одну навчальну дисципліну з ВКК
 • п’ять навчальних дисциплін з ВКС для ОПП з обсягом 180 кредитів ЄКТС (ПЗ, КС, ОВ, КМ, ТВ, БП, ЕП)
 • або три навчальні дисципліни для ОПП з обсягом 120 кредитів ЄКТС. (БО)